Home Cartea Săptămânii Alchimie şi pulbere magică

Pornind de la legendele transmise de generaţii întregi, printr-o muncă de cercetare amănunţită se poate ajunge la un adevăr care elucidează anumite mistere legate ori de un loc ori de un eveniment.

Cetatea Oradea are în portofoliu o mulţime de poveşti care s-au născut atât în jurul zidurilor exterioare cât şi între cele interioare. Cucerirea cetăţii de către otomani a avut loc datorită unei trădări, golirea şanţului de apărare fiind decisivă în ofensiva turcilor. Un alt aspect, chiar dacă este menţionat în scrierile vremii dar mai puţin cercetat în prezent, îl reprezintă distrugerea pulberăriei din interiorul cetăţii, locul în care armata îşi producea pulberea minune, mai exact praful de puşcă.
Din cauza cercetării superficiale al acestui aspect, Alexandru Pop porneşte o astfel de muncă, cartea Cuibul ocrotit de foc devenind prima lucrare care încearcă să prezinte modalitatea prin care apărătorii cetăţii îşi produceau praful de puşcă şi arsenalul deţinut. Cercetarea este realizată pe perioada secolului XVII până la cucerirea otomană din 1660. Autorul ne face o introducere în ceea ce înseamnă pulberărie şi arsenal în general, dar mai ales cum acestea au fost percepute în acel secol. Existenţa unui astfel de loc între zidurile cetăţii orădene este de o importanţă majoră, dovedindu-se astfel capacitatea aşezământului de a se apăra timp îndelungat de ofensivele inamicilor. Autorul, prin munca sa, descoperă faptul că pe lângă atelierele de producţie, cetatea mai deţinea şi un depozit, atelier de reparare şi întreţinere al arsenalului, depozit de muniţie şi armament.
Volumul deţine, pe lângă explicaţii în ceea ce priveşte cele enumerate anterior, şi schiţe în care sunt reprezentate amplasamentul acestora pe harta cetăţii. Mai mult decât atât, sunt prezentate şi schiţe privind modalitatea prin care pulberea era fabricată, aceste elemente reuşind să ofere o mai bună viziune asupra acestor elemente importante în menţinerea puterii asupra Cetăţii Oradea.
Cuibul ocrotit de foc, semnată de Alexandru Pop, este structurată în cinci capitole, fiecarui capitol fiind-ui acordat o anumită perioadă de timp, astfel că urmărirea firului evenimentelor se poate face cu uşurinţă. Cu toate că numărul de pagini nu este unul impresionant, importanţa acestei cercetări este de necontestat deoarece ea poate sta la baza unei cercetări mai amănunţite în ceea ce priveşte alchimia din spatele zidurilor cetăţii orădene.

Sebastian Ferchi

Lasa un mesaj

Facebook