Home Cartea Săptămânii Geometrie şi spaţiu

O călătorie iniţiatică în labirintul subteran al prozei lui Paul Goma este acum posibilă. Lucrările acestui personaj care a ajuns să fie iubit, dar paradoxal, şi contestat au fost puse lub lupă, iar rezultatul analizei acestora se regăseşte în paginile unui volum.

Daniela Iederan şi-a transformat lucrarea de doctorat într-o carte ieşită de sub tiparele Editurii Ratio et Revelatio. Astfel, Configuraţii simbolice în opera lui Paul Goma, aduce o analiză asupra textelor publicate de Paul Goma. În peisajul literar românesc, cazul Paul Goma este unul aparte, paradoxal ar sustine mulţi critici, deoarece despre acesta s-au spus şi multe şi puţine. S-a vorbit mult despre apartenenţa sa pentru negarea vehementă, până dincolo de limite. Destinul său literar este în permanenţă patronat de muza memoriei, astfel că lucrările sale par un burete care absoarbe toate manifestările eului, însoţind călătoria simbolică permanentă a sufletului până la punctul lui de plecare, şi anume, calidor.
În primele pagini ale acestui volum sunt trecute în revistă şi analizele realizate de alţi critici literari precum Nicolae Manolescu şi Alex Ştefănescu. Cei doi încearcă să explice cât mai exact ştilul lui Paul Goma, fără să ignore calitatea literară a textelor, chiar dacă ca şi personaj, Paul Goma este văzut altfel. Un element important observat de Daniela Iederan este acela că publicarea Jurnalului şi a Scrisorilor întredeschise, autorul acestora îşi întoarce privirea de la infernul lăuntric din exil spre carnavalul lăsat în urmă. Acest spectacol, în viziunea lui Goma, se petrece pe o mare scenă improvizată de timpul istoric, defilează măşti groteşti sau caricaturale etalând faţetele minciunii.
Volum este structurat în şase capitole, fiecare dintre ele încercând să elucideze geometria lucrărilor lui Paul Goma. Cu toate că lucrarea de doctorat mai avea în structura sa alte două capitole, odată cu pregătirea acesteia pentru transpunerea într-un volum, Daniela Iederan a renunţat la acestea deoarece se rupeau de tema principală, eliminarea lor păstrând ideea de a oferi ceva critic cititorilor, scoţând astfel în evidenţă valenţele unei scriituri moderne, pe nedrept marginalizate. În această ordine de idei, analogia dintre spaţiul exterior singular geometrizat şi cel interior, supus acţiunii permanente a timpului perceput dual, istoric şi afectiv,aduce, o lumină nouă în descifrarea mesajului operei ieşite de sub mâna lui Paul Goma, revelând posibila sa revenire în actualitatea unei receptări juste.
Configuraţii simbolice în opera lui Paul Goma, semnată Daniela Iederan, este o resuscitare a universului creator al lui Goma, autoarea reuşind să evidenţieze valoarea artistică a lucrărilor celui despre care s-au spus multe şi nu prea.

Sebastian Ferchi

Lasa un mesaj

Facebook