0 1234

Ridicată între 1860-1862 de arh. Luigi  Lipizer, casa a aparţinut lui Cezar Liebrecht, un aventurier belgian ajuns şef al Serviciului Telegrafic din Galaţi. Din 1860,...
0 1535

Cel mai important lăcaş de cult mozaic se găseşte în centrul istoric al Capitalei, în apropiere de Piaţa Unirii. Ridicarea unui „Chor-Templu... după modelele...
0 1502

Palatul Sturdza, realizat într-un stil eclectic, grandilocvent, a fost construit – la comanda lui Grigore Sturdza, fiu de domnitor, deputat apoi senator rusofil –...
0 929

Situat pe malul Lacului Tei, palatul a fost construit în 1822 de domnul Grigore IV Dimitrie Ghica, aşa cum arată şi inscripţia săpată pe...
0 2335

Situată nu departe de Palatul Parlamentului, este una dintre ultimele ansambluri mănăstireşti realizate în epoca brâncovenească. Incinta cuprinde biserica, în spaţiul central, turnul-clopotniţa pe...
0 807

Curtea Domnească din centrul vechi al Bucureştiului, denumită Curtea Veche după părăsirea ei în 1755 şi înfiinţarea Curţii Noi din Dealul Spirii. Datează din a...
0 968

Turism în Capitala Muzeul Naţional de Istorie a României (Palatul Poştelor) Fostul Palat al Poştelor a fost construit, între 1894-1900, de arh. Alexandru Săvulescu, pe...
0 985

A fost construită între anii 1951-1953, după planurile arhitectului Octav Doicescu (1902-1981) și Paraschiva Iubu, secondați, după un obicei al timpului, de...

Facebook