Home Turism Gara de Nord – TURISM ÎN CAPITALĂ

Gara principală a oraşului a fost denumită iniţial (până în 1888, când i s-a schimbat numele în Staţia Bucureşti-Nord) Gara Târgoviştei, după numele Căii Târgoviştei (actuala Calea Griviţei) pe care este situată. A fost construită în partea de nord a oraşului, pe fosta proprietate a boierului Dinicu Golescu, în urma adoptării Legii pentru construirea căilor ferate din România, din 1868. Ridicată de Concesiunea Stroussberg începând din 1869, a fost dată în exploatare în 1870, cu prilejul deschiderii provizorii a căii ferate Bucureşti-Ploieşti şi a fost inaugurată oficial la 13 septembrie 1872. Proiectată de Ministerul Lucrărilor Publice ca staţie de tranzit, gara avea două corpuri paralele legate între ele, unul destinat traficului public, iar celălalt pentru birourile administraţiei şi diferite unităţi tehnice. Prin subsolul ultimei aripi trecea o linie ferată care lega gara de Atelierele de Reparat Locomotive şi Vagoane. Între cele două corpuri a fost construită o hală acoperită, care, transformată, există şi astăzi, pe unde treceau alte 5 linii de cale ferată.
Modernizarea Capitalei şi creşterea traficului de călători, mesagerie şi mărfuri au impus lucrări de amenajare de noi spaţii. Numărul liniilor a crescut (la 10 mai 1920), au fost construite Staţia tehnică de formare a trenurilor de călători Bucureşti-Griviţa şi Depoul de locomotive şi s-a realizat Triajul Bucureşti-Chitila pentru decongestionarea traficului. Pe baza studiilor, arh. V.G. Ştefănescu şi ing. Ion Hălăceanu, între 1931-1932, au executat lucrări de extindere şi modernizare, care i-au dat aspectul actual. Din vechea arhitectură, dinspre Bd. I. Ghe. Duca, s-a păstrat intrarea cu cele două turnuri, dar retezate la nivelul corpului central, iar etajul vechi capătă aspectul unei logii. Atelierele Bucureşti-Nord au fost demolate, creându-se spaţiu pentru piaţa Gării de Nord şi Palatul CFR. Cu acest prilej a fost dată în exploatare şi instalaţia de centralizare electrodinamică, prima de acest fel din România, înlocuită în 1968 cu o instalaţie electrică.
În piaţa din faţa Gării de Nord este amplasat Monumentul Eroilor CFR, operă a doi mari sculptori români, Cornel Medrea şi Ion Jalea. Monumentul, inaugurat în 1930, elogiază participarea ceferiştilor la Războiul Reîntregirii. Este compus dintr-un grup central format dintr-o statuie alegorică înfăţişând o „Victorie”, realizată din bronz, ridicată pe un soclu de granit, ţinând deasupra capului unui muncitor feroviar o cunună cu lauri. Pe părţile laterale ale soclului sunt plasate două grupuri alegorice de muncitori ceferişti şi tot aici este un basorelief cu emblema CFR.
 Mihaela Carata
www.promenada-culturala.ro

Articole Similare

Lasa un mesaj

Facebook