Home Turism Palatul Sturdza – Palatul Guvernului

Palatul Sturdza, realizat într-un stil eclectic, grandilocvent, a fost construit – la comanda lui Grigore Sturdza, fiu de domnitor, deputat apoi senator rusofil – de către arhitectul german Iulius Reiniqke. În 1901, la scurt timp după finalizarea construcţiei, care a durat 4 ani, Sturdza (supranumit Beizadea Viţel, datorită puterii sale fenomenale, care îi permitea să facă exerciţii fizice ridicând viţei) a murit la 80 de ani, fără să mai apuce să locuiască în impunătorul palat. Clădirea a fost sediul Ministerului Afacerilor Străine, iar în 1913 aici a fost încheiată Pacea de la Bucureşti, care a pus capăt, pentru moment, războaielor din Balcani. În 1945 palatul a fost demolat, fiind considerat nerecuperabil, din cauza avariilor produse de război.
Palatul Consiliului de Miniştri (Guvernul), a fost realizat în mai multe etape, între anii 1937 şi 1952, după proiectele arhitectului Duiliu Marcu, cu supervizarea succesivă a regelui Carol al II-lea, a mareşalului Antonescu şi a lui Petru Groza. Această construcţie a coexistat, până în 1945, în ansamblul Pieţei Victoriei, cu Palatul Ministerului de Externe, situându-se ceva mai retras în spatele acestuia. Palatul avea un stil autoritar, funcţional şi sec, acesta intrând în contrast puternic cu palatul lui Sturdza „Viţel”. În primii ani ai construcţiei, cele două plinuri laterale aveau basoreliefuri monumentale, care, în urma avariilor provocate de bombardamente, au fost suprimate.
Palatul continuă să fie sediul Guvernului, fiind supus unor acţiuni de consolidare susţinută.
Mihaela Carata – www.promenada-culturala.ro

Articole Similare

Lasa un mesaj

Facebook