Comisia Europeană a demarat o investigație pentru a evalua dacă ajutorul de stat acordat de România companiei aeriene Blue Air în perioada pandemiei respectă normele UE privind ajutoarele de stat, potrivit unui comunicat de presă. Comisia amintește că în august 2020 a aprobat două ajutoare de de stat pentru Blue Air, în contextul pandemiei. O garanție publică în valoare de aproximativ 28 de milioane de euro (aproximativ 137 de milioane RON) pentru a compensa daunele suferite în contextul pandemiei de coronavirus și al restricțiilor de călătorie vizând limitarea răspândirii virusului impuse de România și de alte țări și O garanție publică de aproximativ 34 de milioane EUR (aproximativ 164 de milioane RON) aferentă unui împrumut de salvare, destinat să acopere parțial nevoile de lichidități ale Blue Air în următoarele șase luni. România s-a angajat să se asigure că garanția publică aferentă împrumutului pentru salvare va înceta după șase luni sau că va comunica Comisiei fie un plan de lichidare, fie un plan cuprinzător de restructurare a Blue Air în vederea evaluării ajutorului de stat, mai precizează Comisia în comunicatul citat.

În aprilie 2021, România a comunicat pentru prima dată Comisiei un plan de restructurare a Blue Air pentru perioada august 2020 – septembrie 2025. Planul, actualizat de mai multe ori, include o prelungire a garanției aferente împrumutului pentru salvare la șase ani (perioadă în care sunt incluse cele șase luni inițiale ale ajutorului de salvare), permițându-se astfel rambursarea ajutorului până în 2026, prevede măsuri de restructurare și preconizează o finanțare privată. În noiembrie 2022, statul român a rambursat împrumutul și a preluat o participație de 75 % în societatea Blue Air. În această etapă, Comisia este preocupată de faptul că planul de restructurare și măsurile de ajutor puse în aplicare pentru a sprijini acest plan nu sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat, în special cu Orientările privind ajutoarele pentru salvare și restructurare, mai arată Comisia. Prin Urmare, CE „va efectua o investigație detaliată pentru a stabili dacă preocupările sale inițiale sunt confirmate”. Potrivit planului, Comisia va examina dacă: planul de restructurare poate restabili viabilitatea pe termen lung a Blue Air fără ajutor de stat suplimentar sau continuu; contribuția proprie a Blue Air sau contribuțiile de pe piață la costurile de restructurare sunt reale, efective, suficiente și nu implică acordarea de ajutor, astfel încât să se asigure faptul că ajutorul de restructurare este proporțional; există măsuri adecvate pentru a se limita denaturările concurenței create de ajutorul de restructurare pe piața internă a serviciilor de transport aerian. Inițierea unei investigații aprofundate oferă României și părților terțe interesate, inclusiv beneficiarului ajutorului, posibilitatea de a prezenta observații. Faptul că a fost inițiată o investigație nu anticipează în niciun caz rezultatul acesteia, se precizează în comunicatul citat.

Compania aeriană română Blue Air se confrunta cu dificultăți financiare din 2019 și, începând din martie 2020, la fel ca alte întreprinderi active în sectorul aviației, a fost grav afectată de pandemia de coronavirus. Din noiembrie 2022, Blue Air a încetat să funcționeze, deoarece autoritățile române i-au suspendat temporar licența de operare, din cauza situației financiare a societății.