Compania austriacă a pierdut în instanțele de judecată procesul intentat contra certificatului constatator negativ primit de la Compania de Autostrăzi și Drumuri Naționale, fapt pentru care nu mai au ce căuta o perioadă de timp la licitațiile din România. Strabag e interzisă pe piața construcțiilor din România.

Informațiile au fost dezvăluite într-un articol apărut în publicația ct100.ro. Potrivit acesteia, Curtea de Apel București a emis recent o hotărâre care poate avea efecte profunde pe piața construcțiilor de infrastructură din România. Austriecii de la Strabag, a decis instanța, au certificat constatator negativ, ceea ce practic îi împiedică să mai participe la licitații.

Astfel, începând cu data de 14.09.2021, pentru o perioadă de 3 ani, STRABAG SRL se află în situația vădită de excludere din procedurile de licitație publică, întrucât, conform documentelor constatatoare nr. 2599 şi nr. 2600, încărcate pe site-ul oficial dedicat licitațiilor publice, pe numele acestei societăți, parte de grupului STRABAG AG, au fost emise ani documente constatatoare negative.

Acest fapt este confirmat de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor prin decizia nr. 2236/C8/2287,2290,2291,2292,2303,2304/26.10.2022. Decizia a rămas definitivă prin hotărârea nr. 318 pronunțată la data de 07.02.2023 de Curtea de Apel București.

În decizia CNSC instituția expune o motivare amplă a soluției de excludere din procedura de licitație publică a operatorului Strabag SRL (la paginile 30 -32). Concluzia organismului administrativ jurisdicțional este următoarea:

„Potrivit datelor existente pe portalul oficial www. portal.just.ro, şi susţinerilor STRABAG SRL, documentele constatatoare nr. 2599 şi nr. 2600, emise de CNAIR-DRDP Craiova la data de 14.09.2021, nu au fost suspendate de la executare, astfel producându-şi efectele juridice.

Prin urmare, Consiliul constată că autoritatea contractantă, în mod corect, a respins ofertele STRABAG SRL, pentru loturile 3 şi 4 ale procedurii, în temeiul art. 167 alin. 1) Ut. g) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, conform căruia ,,Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situaţii: g) operatorul economic şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziţii publice, al unui contract de achiziţii sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancţiuni comparabile.

În aceste condiţii, Consiliul constată că întoarcerea la reevaluarea ofertelor STRABAG SRL, pentru loturile 3 şi 4, nu este posibilă, acestea trebuind a fi excluse, pentru motivul mai sus precizat.

În sensul celor consemnate mai sus, Consiliul constată că jurisprudenţa în materia achiziţiilor publice este constantă, practica statornică fiind în sensul celor antemenţionate”.

Foto: decizie a Tribunalului București potrivnică Strabag

Licitații „aranjate” de Strabag în Austria

Autoritatea Federală Austriacă pentru Concurență Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) a aplicat acum câțiva ani o amendă pentru Strabag în valoare de peste 45 de milioane de euro, pentru înțelegeri anticoncurențiale, după cum a relatat aici Club Feroviar.

Totul a ieșit la iveală când, în urma unor suspiciuni de corupție, procurorii austrieci au făcut mai multe percheziții la Porr, Strabag și alte companii din domeniul construcțiilor.

În vara lui 2021, pe 14 iulie, BWB a stabilit o amendă de 45,37 milioane de euro pentru două companii din Grupul Strabag, și anume Strabag AG și F. Lang u. K. Menhofer Baugesellschaft m.b.H. & Co. KG.

Ulterior, instanța de la Curtea Cartelurilor din Viena a stabilit, definitiv, că amenda va trebui plătită. Acuzațiile reținute de judecători vizează fixarea ilegală de prețuri, împărțirea pieței și schimb de informații cu concurenții în legătură cu licitații organizate de firme private și de autorități publice în sectorul construcțiilor din Austria în perioada iulie 2002-octombrie 2017.

Strabag a invocat clemența și a decis să coopereze total cu anchetatorii, recunoscându-și vinovăția înainte ca acest caz să ajungă în fața Curții Cartelurilor. Această atitudine a determinat BWB să aplice un cuantum redus al amenzii.