DUSHANBE, TAJIKISTAN – JUNE 14, 2019: Russian President Vladimir Putin's spokesman Dmitry Peskov talking on the phone. Mikhail Metzel/TASS Òàäæèêèñòàí. Äóøàíáå. Ïðåññ-ñåêðåòàðü ïðåçèäåíòà ÐÔ Äìèòðèé Ïåñêîâ âî âðåìÿ ðàáî÷åãî âèçèòà ïðåçèäåíòà ÐÔ Â.Ïóòèíà â Òàäæèêèñòàí. Ìèõàèë Ìåòöåëü/ÒÀÑÑ

Președintele rus Vladimir Putin și omologul său chinez Xi Jinping vor aborda retorica beligerantă a NATO și situația tensionată din Europa în timpul discuțiilor care vor avea loc miercuri prin legătură video, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

“[Părțile] vor face schimb de opinii cu privire la afacerile internaționale. Evoluțiile recente în afacerile internaționale, în special pe continentul european, sunt acum foarte tensionate și acest lucru necesită cu siguranță discuții între aliați, între Moscova și Beijing”, a precizat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

În plus, Peskov a menționat că Rusia a văzut “o retorică foarte agresivă atât din partea NATO, cât și din partea SUA”. Acest lucru trebuie, de asemenea, să fie discutat, a spus purtătorul de cuvânt.

Potrivit purtătorului de cuvânt prezidențial, șefii de stat au planificat, de asemenea, să abordeze întreaga gamă de legături bilaterale. “Există o multitudine de chestiuni pe ordinea de zi: discuții despre energie, cooperare în domeniul tehnologiilor înalte, investiții comune și comerț”, a precizat Peskov.

În mod tradițional, liderii vor aborda problemele regionale. Comentând întrebarea dacă președinții vor discuta despre livrările de gaze către China, Peskov a precizat că “dialogul privind energia va fi cu siguranță pe ordinea de zi”.