Primăriile nu sunt prea interesate să instaleze stații de reîncărcare pentru vehicule electrice. AFM a primit doar 66 de solicitări, pentru 10% din bugetul alocat

460

Doar 66 de primării au solicitat, din decembrie până în prezent, fonduri pentru instalarea de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice prin programul finanțat de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM). Astfel, până acum a fost rezervat doar 10% din bugetul total alocat de 500 de milioane de lei.

Astfel, la sesiunea lansată în data de 13 decembrie a programului pentru stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, cu un buget total de 500 de milioane de lei, au fost depuse 66 de dosare, suma solicitată fiind de circa 51 milioane lei (10%), a anunțat AFM.

Data de închidere a programului este 31 martie 2022 sau după epuizarea bugetului alocat.

Prin programul „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”, instituțiile publice și unitățile administrativ-teritoriale pot beneficia de fonduri pentru finanțarea instalării de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice.

Programul se adresează instituţiilor publice şi unităţilor administrativ-teritoriale organizate la nivel de municipiu, oraş, comună şi judeţ, Municipiului Bucureşti şi subdiviziunilor municipiului Bucureşti, instituţiilor publice/UAT-urilor localizate în staţiuni turistice de interes naţional şi de interes local şi zonelor metropolitane ale municipiilor reşedinţă de judeţ/municipiului Bucureşti care pot beneficia de fonduri pentru îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării vehiculelor electrice.

Finanţarea în cadrul programului se acordă în procent de 100% din cheltuielile eligibile, în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi.

Reprezentanţii AFM precizează că suma maximă finanţată pentru instalarea unei staţii de reîncărcare este de 190.000 lei, valoare ce reprezintă 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Finanţarea se acordă pentru fiecare categorie de solicitant, după cum urmează:

 • instituţie publică – maximum 800.000 lei;
 • UAT – municipiul Bucureşti – maximum 8.000.000 lei;
 • subdiviziune a municipiului Bucureşti – maximum 8.000.000 lei;
 • UAT – municipiu de rang I – maximum 4.000.000 lei;
 • UAT – municipiu de rang II – maximum 3.000.000 lei;
 • UAT – oraş – maximum 2.000.000 lei;
 • UAT – comună – maximum 1.000.000 lei;
 • UAT – judeţ – maximum 4.000.000 lei;
 • instituţie publică/UAT – localizată în staţiuni turistice de interes naţional – maximum 3.000.000 lei;
 • instituţie publică/UAT – localizată în staţiuni turistice de interes local – maximum 2.000.000 lei;
 • zonă metropolitană (definită sau constituită) a municipiilor reşedinţă de judeţ/municipiului Bucureşti – maximum 2.000.000 lei.

Înscrierile în aplicaţie se realizează în limita a 150% a bugetului alocat Programului, precizează AFM.

SURSĂeconomedia