Cea mai populată țară din lume este, de asemenea, cel mai mare poluator. În fiecare an, China este sursă a aproximativ un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră ale planetei. Aproape 60% din energia să provine din cărbune. Asta face cu atât mai adevărat surprinzător și remarcabil faptul că în această săptămână Xi Jinping, președintele Chinei, a declarat că țara să va urmări să atingă neutralitatea carbonului până în 2060. Neutralitatea carbonului necesită existența unui echilibru între carbonul emis și cel absorbit de către atmosferă, în bazine de sechestrare a carbonului.


Xi a declarat, de asemenea, Adunării Generale a ONU că țara sa va atinge nivelul maxim al emisiilor înainte de 2030, o îmbunătățire moderată a angajamentului său existent de a face acest lucru până la “aproximativ” acea dată. Angajamentul din 2060 reprezintă totuși un progres. Această ar putea contribui la atingerea unui obiectiv, în acordul de la Paris privind clima, de a limita încălzirea globală la 1,5-2°C în raport cu temperaturile preindustriale.

Problema este însă în detalii: China va trebui să clarifice ce înseamnă pentru ea “neutralitatea carbonului”. Cu toate acestea, se alătură acuma unei păreri comune cu UE. Doar America mai face notă discordantă. Dar poate chiar asta a urmărit și Xi.